HỌ VÀ TÊN  ĐỊA CHỈ LẮP ĐẶT


  SỐ ĐIỆN THOẠI


  DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ

  HÌNH CHỤP MẶT TRƯỚC CMND (HOẶC CCCD)

  HÌNH CHỤP MẶT SAU CMND (HOẶC CCCD)

  GHI CHÚ