Tag Archives: hợp nhất Truyền hình FPT

Hợp nhất 2 thương hiệu dịch vụ truyền hình: Bước tiến táo bạo của FPT Telecom

Việc FPT Telecom hợp nhất Truyền hình FPT và FPT Play thành thương hiệu duy nhất FPT Play vừa giúp khai phá tối đa lợi thế của mảng dịch vụ truyền hình, vừa mở ra cơ hội chiếm lĩnh thị phần thị trường truyền hình Internet của đơn vị này. Người dùng ngày một hứng…