Tag Archives: Truyền hình FPT

Ưu đãi hấp dẫn nhân dịp hợp nhất thương hiệu FPT Play và Truyền hình FPT

Đánh dấu bước chuyển mình mới cho việc hợp nhất thương hiệu FPT Play và Truyền hình FPT, Khách hàng khi đăng ký Gói MAX trong ngày 8/9 sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt. Ngày 8/9/2021, FPT Play và Truyền hình FPT công bố hợp nhất thương hiệu, trở thành Dịch vụ truyền hình…